TR  |  ENG
voip kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması

6698  Sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nda  ("KVK  Kanunu")  ilgili  kişi  olarak  tanımlanan  kişisel  veri sahiplerine ("Bundan sonra Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak  başvuruların  yazılı  olarak  veya  kişiselVerilerin  Korunması  Kurulu  ("Kurul")  tarafından  belirlenen  diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede "yazılı" olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru sahibinin şahsen ve bizzat başvurusu ile
  • Noter vasıtası ile
  • Başvuru  sahibince  50270  sayılı  Elektronik  imza  kanununda  tanımlı  olan  "güvenli  elektronik  imza"  ile  imzalanarak  şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle
  • Başvuru  formu  doldurulup  imza  ya  da  ilgili  kişi  tarafından  veri  sorumlusuna  daha  önce  bildirilen  ve  veri  sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle

Tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda,  yazılı  başvuruların  ne  şekilde  tarafımıza  ulaştırılacağına  ilişkin  yazılı  başvuru  kanalları  özelinde  bilgiler verilmektedir.

Aşağıda  belirtilen  yolların  takip  edilmemesi  halinde  kimlik  tespiti  yapılamaması  veya  kötü  niyetli  3.kişilerin  kimlik sahteciliği yapmasından şüphelenilmesi halinde yapılan yanlış başvurulara cevap verilmeyecektir. Hatalı ve eksik yapılan başvurulardan  dolayı  cevap  verilmemesi  halinde  sorumluluk  başvurucuya  ait  olup, Voip  Telekomünikasyon  Hizmetleri Ltd. Şti. olarak kanundan doğan kişisel verileri koruma yükümlülüğümüz kapsamında kimliğitespit edilemeyen veya kötü niyetli 3. Kişilere bilgi paylaşımı yapılmadığı kabul edilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES BAŞVURU GÖNDERİMDE BELİRTİLECEK BİLGİ
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması] Leylak Sokak Abide Murat İşMerkezi B-Blok Kat:2 No:9 Mecidiyeköy –Şişli / İSTANBUL Başvuru formu doldurularak, Zarfın üzerine "Kişisel verilerin korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi" yazılarak teslim edilecektir.
Noter Vasıtasıyla başvuru Leylak Sokak Abide Murat İşMerkezi B-Blok Kat:2 No:9 Mecidiyeköy-Şişli / İSTANBUL Tebligat zarfına "kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bilgi talebi" yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza ile Başvuru [güvenli elektronik imza ile imzlanarak kayıtlı elektronik Posta (KEP) adresine gönderilecektir] voiptelekom@hs03.kep.tr E-Posta konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.
Mobil imza ya da E-Posta ile başvuru [ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılacaktır] info@voip.com.tr E-Posta’nın konu kısmına "kişisel verilerin korunması kanunu bilgi talebi" yazılacaktır.

Ayrıca  Kurulun belirleyeceği  diğer  yöntemler  duyurulduktan  sonra  bu  yöntemler  üzerinden  de  başvuruların  ne  şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza İletilmiş olan Başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizinbizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içindeyanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir. 

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.